ANBI

Hands Across Borders has ANBI status in the Netherlands. That means that gifts can be deducted voor taxes in the Netherlands.

KVK-nummer:
54991080

RSIN / Fiscaal nummer:
8515.19.465

SBI code:
86923 preventieve gezondheidszorg

Adres:
Kamerlingh Onnesstraat 2, 2811TD Reeuwijk

Doelstelling van Hands Across Borders:
a. de kennis en vaardigheden over hand- en polstherapie delen met zorgverleners op plaatsen en in landen waar deze kennis en vaardigheden schaars is of ontbreekt;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuursleden Hands Across Borders:
Dr. A.R. (Ton) Schreuders – voorzitter
Marjolein Wind – secretaris
Lise Brandsma – bestuurslid
Rozemarijn Moet – bestuurslid

Adviserende leden Hands Across Borders:
Wim Brandsma
Willem Theuvenet

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor activiteiten van HAB. Personen die participeren in een project kunnen een deel (maximaal 25%) van hun gemaakte kosten declareren als het een project betreft wat is goedgekeurd door het bestuur van HAB.

Actueel jaarverslag:
zie HAB Year report 2022, een PDF is onderaan deze pagina te vinden.
In het jaarrapport zijn ook alle data en onderwerpen te vinden van de webinars die we dit jaar hebben gegeven.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
zie HAB Year report 2022.

Bij vragen neemt u astublieft contact op via email: handsacrossbordersNL@gmail.com